Global Manufacturer Pages

ELEKTROMONTAZ - PÓLNOC GDYNIA SP. Z O.O.

+48 58667 32 81

Handlowa 19, 81
Gdynia, , Poland   038-038

http://www.energomontaz-polnoc.com.pl

energomonta?p?noc gdynia. dysponujemy szerok?ofert?konstrukcji stalowych dla port?, sektora offshore oraz przemys? budowy i remontu statk?. specjalno?i?sp?ki s?konstrukcje ze stali nierdzewnej dla browar?, celulozowni oraz zak?d? chemicznych. posiadamy uprawnienia do spawania wszystkich typ? konstrukcji stalowych (w tym ci?ieniowych i pr?niowych, d?ig?, most? i konstrukcji zar?no morskich jak i okr?owych).

Products & Services

  • Energomonta? Energomontaz
  • Offshore
  • Gdynia
  • Spawanie
  • Konstrukcje
  • Stalowe
  • Stocznia
  • Stoczniowy
  • Metalowy
  • Ci?ki
  • Przemys? Zak?d
  • Steel
  • Construction
  • Poland
  • Polska
  • Erection
  • Quality
  • Ports
  • Shipbuilding
  • Shiprepair
  • Shore
  • Ramps
  • Structure
  • Gates
  • Hatch
  • Covers
  • Power
  • Plant
  • Paper Mills
  • Heat
  • Breweries
  • Chemical
  • Petrochemical
  • Pulp
  • Mills
  • Hull
  • Pipes
  • Prefabrication
  • Cranes
  • Rampy
  • Porty
  • Stocznie
  • Kad?by
  • D?ig?
  • Bramownice
  • Papierniczy
  • Browary
  • Cukrownie
  • Remonty
  • Budowy
  • Praca

Own this business?
Request to update the information

Website Snapshot of ELEKTROMONTAZ - PÓLNOC GDYNIA SP. Z O.O.
Ads by MFGpages