Global Manufacturer Pages

Shanwei Jiesheng Xinfaji Handbag Factory

+86-660-3460588 +86-

Daliu Cun, Jiesheng Office, Chengqu
Shanwei, Guangdong, China   51662-6624

Own this business?
Request to update the information

Ads by MFGpages