Global Manufacturer Pages

Xiamen Yizhong Trade Development Co., Ltd.

+86-592-5598166 +86-592-5580601

7/f, Zhonghuan Garden, No. 8, Jiangdong East Rd., Huli
Xiamen, Fujian, China   36100-1009

http://www.easepal.com

Own this business?
Request to update the information

Website Snapshot of XIAMEN YIZHONG TRADE DEVELOPMENT CO., LTD.
Ads by MFGpages